मंत्र

Hanuman मंत्र

श्री हनुमान स्तवन – श्रीहनुमन्नमस्कार | Shri Hanuman Stawan – Hanumanna Namskarah

BY
Daksh

प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ज्ञानघन ।जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् ।दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ॥ ...

Hanuman मंत्र

हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम | Hanuman Dwadash Naam Stotram – Hanuman mantra

BY
Daksh

हनुमानजी के 12 नाम:1- हनुमान2 – अंजनिपुत्र3 – वायुपुत्र4 – महाबल5 – रामेष्ट6 – फाल्गुनसखा7 – पिंगाक्ष8 – अमितविक्रम9 – ...

Shiv मंत्र

सौराष्ट्रे सोमनाथं – द्वादश ज्योतिर्लिंग | Saurashtre Somanathan – Dwadas Jyotirlingani – Shiv mantra

BY
Daksh

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।उज्जयिन्यां महाकालम्ॐकारममलेश्वरम् ॥ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम् ।सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ वाराणस्यां ...

Lingashtakam (shiv mantra) लिरिक्स इन हिन्दी
मंत्र Shiv

लिङ्गाष्टकम् | Lingashtakam (shiv mantra)

BY
Daksh

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ।जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥ देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गम् ।रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥ सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् ।सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि ...

Mahadev Mantra
मंत्र Shiv

शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र | Shiv Panchakshar Stotram Mantra (vedicsastra mantra)

BY
Daksh

शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र के रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो शिव के परम भक्त थे। शिवपञ्चाक्षर स्तोत्र पंचाक्षरी मन्त्र नमः शिवाय ...

Gayatri mantra
मंत्र

गायत्री मंत्र (gayatri mantra)

BY
Daksh

ॐ भूर् भुवः स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यं  । भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ श्री गायत्री चालीसा